Kiều Trang
Chức năng bình luận bị tắt ở Kiều Trang

Mua hộp quà Hạt điều tặng cho Sếp đợt ông về Nhật kết thúc công tác. Hai năm sau gặp lại bên Nhật, mình không còn nhớ nhiều về món quà lắm, nhưng lại được Sếp cũ nhắc lại ngay. Tất cả vì một hương vị đặc biệt, khó quên của hạt điều Mỹ Lệ. Tôi thầm nhắc sẽ không quên để Mua tặng ông khi có dịp gặp mặt như thế này.

0

TOP

X