Trà My
Chức năng bình luận bị tắt ở Trà My

Tôi yêu hạt điều Bình Phước cũng như hạt điều Mỹ Lệ. Hạt điều tươi, giòn, ngậy. Khó có thể chọn được sản phẩm tốt đến như vậy.

0

TOP

X