Thu Minh
Chức năng bình luận bị tắt ở Thu Minh

Mua và tặng cho mẹ tôi nhân dịp sinh nhật và mẹ tôi rất thích nó. Tôi sẽ mua nhiều hơn khi bà cần. Tôi đặt lại hàng vì mẹ tôi nói đây là hạt điều tốt nhất bà đã sử dụng trong hơn hai mươi năm qua.

0

TOP

X