Căn cứ vào điều kiện đặt hàng, chúng tôi sẽ giao hàng cho các bạn theo hai hình thức cơ bản:

+ Bán lẻ: Chuyển phát nhanh (1-3 ngày)/ Chuyển phát tiêu chuẩn (5-7 ngày)

+ Bán buôn: Phương thức giao hàng sẽ được trao đổi trực tiếp với các bạn theo từng  trường hợp cụ thể